Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

ID Záznamu
m-9260
Datum zveřejnění
01.01.2014
Poslední aktualizace
18.08.2014

Základní informace k životní situaci

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (dále též "ZAP") spočívá v přezkoušení funkční způsobilosti ZAP.

Kontrolní testování je dle zákona povinné pro všechny ZAP, které jsou používány v rámci podnikání.

Provozovatel ZAP je povinen nejméně jedenkrát za pět let, od roku 2020 pak nejméně jedenkrát za tři roky, přistavit svoje ZAP ke kontrole ve schválené provozovně kontrolního testování.

Kontrolnímu testování nepodléhají pouze ruční a zádové ZAP.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

ZAP, které je přistaveno ke kontrolnímu testování, musí být zvnějšku i vnitřku důkladně asanováno (provozovna může nevyčištěné ZAP odmítnout přijmout k testování, nebo požadovat úhradu za jeho vyčištění).

Další výbavu je nutné dohodnout s vybranou provozovnou kontrolního testování.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Testování lze zpravidla objednat písemnou objednávkou nebo telefonicky, a to přímo ve vybrané provozovně.

Na které instituci životní situaci řešit

Kontrolní testování se provádí ve schválených provozovnách kontrolního testování, které jsou rozmístěny na území celé České republiky.

Provozovatel ZAP vybírá zpravidla nejbližší provozovnu v okolí, nebo provozovnu, která v oblasti kontrolní testování provádí.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Provozovatel ZAP (obsluha), který přistavuje ZAP do provozovny kontrolního testování, by s sebou měl mít návod k obsluze daného ZAP.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro vlastní kontrolní testování nejsou potřebné žádné formuláře.

Výsledek testování je zapsán pracovníkem provozovny do protokolu a je vydáno osvědčení o funkční způsobilosti.

Způsobilé ZAP je označeno kontrolní nálepkou.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Každá provozovna má zpracován ceník za poskytnuté služby (kontrolní testování).

Výše poplatku za testování se odvíjí od velikosti ZAP, počtu sad trysek, které jsou přezkušovány, příp. od dalších drobných úprav a oprav testovaného ZAP.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Kontrolní testování se neřídí žádnými závaznými lhůtami; probíhá dle objednávek a rychlost vyřízení objednávky závisí na vytíženosti provozovny.

Elektronická služba, kterou lze využít

E-mailové adresy jednotlivých provozoven naleznete na jejich internetových stránkách nebo na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

- Sekce zemědělských vstupů / Odbor přípravků na ochranu rostlin / Oddělení kontroly a aplikační techniky

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Jedlička