Vydání povolení pěstitelského pálení

ID Záznamu
i-272-692
Datum zveřejnění
13.01.2009
Poslední aktualizace
13.01.2009

Základní informace k životní situaci

Povolení pěstitelského pálení musí mít každá fyzická nebo právnické osoba, která má v úmyslu provádět pěstitelské pálení jako službu pěstitelům ovoce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o povolení pěstitelského pálení dle § 4 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušným pracovníkem odboru potravinářské výroby a legislativy Ministerstva zemědělství - Ing. Zdeňkem Švecem, tel.: 221 812 795.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemná žádost o povolení pěstitelského pálení musí být doložena:

  • nákresem a popisem výrobního zařízení pěstitelské pálenice,

  • technickou dokumentací výrobního zařízení pěstitelské pálenice a

  • dokladem o vlastnickém či jiném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře jsou k dispozici u příslušného pracovníka odboru potravinářské výroby a legislativy Ministerstva zemědělství.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

K žádosti je nutno přiložit kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Postupuje se dle jednacího řádu Ministerstva zemědělství, lhůta činí 30 dnů.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro provozování pěstitelského pálení je nutno vlastnit živnostenský list (vydá příslušný živnostenský úřad) a být registrován jako plátce spotřební daně u celního úřadu.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádost může být zamítnuta v případě, nesplňuje-li ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.

Jestliže jsou dodatečně příslušnému odboru poskytnuty podklady, které jsou v souladu s tímto paragrafem, je povolení vydáno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při "černém pálení" mohou být uplatněny postihy dle trestního zákoníku a zákona o spotřebních daních.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství - odbor potravinářské výroby a legislativy

Těšnov 17

117 05 Praha 1

Kontaktní osoba

Ing. Zdeněk Švec