Hornictví a výbušniny

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - důlní měřič

Za správnost návodu odpovídá:

Český báňský úřad

ID Záznamu
L-6167
Zpracováno k datu
01.12.2012
Poslední aktualizace
03.01.2013