Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 320, lesní pozemek (PUPFL) o výměře 2 086 m2, p.č. 321/1, lesní pozemek (PUPFL), o výměře 2 472 m2, p.č. 456/3, lesní pozemek (PUPFL), o výměře 69 m2, p.č. 787, lesní pozemek (PUPFL), o výměře 5 269 m2, p.č. 1089/6, lesní pozemek (PUPFL), o výměře 489 m2, p.č. 1676/3, lesní pozemek (PUPFL), o výměře 4 000 m2, p.č. 1715/1, lesní pozemek (PUPFL), o výměře 6 266 m2, pozemek p.č. 1873/3, ostatní plocha, o výměře 27 269 m2 a pozemek p.č. 1878, ostatní plocha, o výměře 3 082 m2, vše pro k.ú. a obec Řepeč.
Požadovaná cena
1131752
Platnost do
2018-09-10
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Řepeč, Řepeč, okres Tábor