Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1624/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemek: p.č. 1198/15 o výměře 1267 m2, ostatní plocha, zapsaný na LV č. 2044 pro k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, okr. Olomouc. Pozemek se nachází v extravilánu obce.
Požadovaná cena
55170.00
Platnost do
2018-09-09
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Přáslavice u Olomouce, Přáslavice, okres Olomouc