Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S181/18 - prodej pozemku p.č. 4447/5 v k.ú. Vysoké Pole, využívaný jako skládka materiálu.
Požadovaná cena
560
Platnost do
2018-09-06
Telefon
956 957 219
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - Oblast povodí Moravy
Katastrální území
Vysoké Pole, Vysoké Pole, okres Zlín