Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Nemovitosti se nacházejí v ochranném pásmu dráhy v km cca 7,947 – 7,977 vpravo trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, cca 0,5 km severně od železniční stanice Čelákovice, v zastavěném území obce. Jedná se o bývalé strážní domky, resp. dvojdomek, kde každá část má samostatné čp. a samostatný vstup. Konkrétně pak o stavební pozemek p.č.st. 434, jehož součástí je stavba č.p. 553 a stavební pozemek p.č.st. 435, jehož součástí je stavba č.p. 554. Původně zrcadlově totožné stavby pravděpodobně z roku 1930, přičemž k domku čp. 553 byla v roce 1935 přistavěna přístavba do tvaru L, kde je pokoj, koupelna a prádelna. Prádelna je přístupna pouze z vně stavby. Dispozičně jsou domky s čp. 554 a čp. 553 řešeny jako 1+1 (pokoj a kuchyň), předsíň, kde je umístěno schodiště do půdního prostoru a schodiště do sklepa a WC. Podsklepeny jsou pouze části, a to prostory pod pokojemi. V době užívání byla zřízena v domku čp. 554 malá koupelna, která je v současné době zdevastovaná. WC jsou napojeny na žumpu umístěnou za domem. V současné době jsou vnitřní prostory zcela zdevastované, hygienicky závadné a nepřístupné z důvodu zazdění veškerých otvorů v obou objektech. Oba objekty jsou dlouhodobě odpojeny od vody a el. energie. Za domy se nacházejí torza původních zděných nedokončených kolen bez výplní otvorů a stropů. Stavby byly původně napojeny na studnu, která se nachází na pozemku jiného vlastníka (pozemek p.č. 439 v k.ú. Čelákovice). Studna je od napojení domků vodovodní přípojkou na veřejný řád nevyužívána. Vodovodní přípojka, včetně vodoměrné šachty, jsou na pozemku jiného vlastníka. Původní oplocení je z větší části strženo. Pozemky okolo staveb (pozemky p.č. 437, p.č. 438 a p.č. 436 v k.ú. Čelákovice) jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Státní pozemkový fond. Přístup k předmětným domům je řešen z komunikace ve vlastnictví Města Čelákovice a dále po těchto pozemcích.
Požadovaná cena
1969000
Platnost do
2018-09-01
Telefon
972 235 253
E-mail
KovalovaI@szdc.cz
Osoba
Ing. Ingrid Kovalová
Útvar
GŘ O31
Katastrální území
Čelákovice, Čelákovice, okres Praha-východ