Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Stavby malých vodních nádrží Předslav I a Předslav II na pravostranném bezejmenném přítoku Petrovického potoka, IDVT 10256458, ČHP 1-10-03-0660 v říčním km0,353-0,384 a 0,481-0,511. Jedná se o MVN zahloubeného typu, u obou nádrží je provedeno zpevnění návodní strany hrází kamenným zdivem na maltu i na sucho. MVN Předslav I je vytvořena zahrazením odtokového profilu dřevěnými hradidly, vypouštěcí zařízení se nedochovalo. Zatopená plocha činí 266m2. Nádrž leží na pozemku p.č. 39, výměra 376m2, který je v majetku Obce Předslav. MVN Předslav II je vytvořena zahrazením odtokového profilu původním tabulovým stavidlem, které je již nefunkční a je nahrazeno vyjímatelnými dřevěnými hradidly. Zatopená plocha činí 441m2. MVN leží na pozemku p. č. 47, výměra 503m2, který je rovněž v majetku Obce Předslav.
Požadovaná cena
68000.00
Platnost do
2018-08-31
Telefon
956 955 206
E-mail
zdenek.sasek@lesycr.cz
Osoba
Zdeněk Šašek
Útvar
LČR, s. p., Správa toků oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Plzeň, 326 00
Katastrální území
Předslav, Předslav, okres Klatovy