Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Budova č. p. 59 je součástí pozemku p. č. st. 34/1 o výměře 510 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastru nemovitostí je budova vedená jako rodinný dům. Budova s pozemkem je zapsána na LV č. 56 pro k. ú. Dešná u Dačic a obec Dešná, evidovaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec. Jedná se o bývalou budovu pobočky pošty. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 10.077,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
661028
Platnost do
2018-09-01
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Dešná u Dačic, Dešná, okres Jindřichův Hradec