Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
p.č. 736 o výměře 205 m2 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Medonosy
Požadovaná cena
34850
Telefon
956176112
E-mail
jaroslava.kasackova@lesycr.cz
Osoba
Jaroslava Kasáčková
Útvar
LS Mělník
Katastrální území
Medonosy, Medonosy, okres Mělník