Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Na parcele p.č.623/5 Zdechovice, o výměře 12 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č.419-18/2018 z parcely p.č. 623/1 Zdechovice vybudovala obec Zdechovice stavbu Zámek Zdechovice - revitalizace rybníků Velký zámecký a rybníček Sádka.
Požadovaná cena
3860
Telefon
956 953 237
E-mail
renata.odvarkova@lesycr.cz
Osoba
Renata Odvárková
Útvar
ST-OPL HK
Katastrální území
Zdechovice, Zdechovice, okres Pardubice