Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 482/2 o výměře 226 m2, s druhem pozemku ostatní plocha. Předmětná nemovitá věc je zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod na LV č. 291, pro katastrální území Dolní Adršpach a obec Adršpach.
Požadovaná cena
33600
Platnost do
2018-08-22
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Dolní Adršpach, Adršpach, okres Náchod