Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. st. 78 o výměře 338 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 52, Objekt k bydlení, obec Stanovice, k. ú. Stanovice, na LV č. 79, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Karlovy Vary. Pozemek parc. č. st. 78 za domem, užívaný jako zahrada, není z části oplocen. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 16.885,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1150000
Platnost do
2018-08-20
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Stanovice, Stanovice, okres Karlovy Vary