Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Katastrální území Chvaleč - pozemke p. č. 999/1, vodní plocha; 999/3, vodní plocha; st. 1108/1, zast. plocha a nádvoří - vodní dílo; katastrální území Slavětín u Radvanic - pozemky p. č. 712/6, vodní plocha; 712/7, vodní plocha, st. 106, zast. plocha a nádvoří - vodní dílo; vodní nádrž "Slavětín"
Požadovaná cena
3842000
Platnost do
2018-08-17
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Chvaleč, Chvaleč, okres Trutnov
Katastrální území
Slavětín u Radvanic, Radvanice, okres Trutnov