Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o prodej pozemků a objektů v areálu zrušené železniční stanice Nový Jičín - Horní nádraží. Areál je situován v blízkosti silniční komunikace v ulici Nádražní a je ovlivněn blízkým provozem průmyslových podniků. Bývalá výpravní budova č.p. 886 je zděná dvoupatrová s valbovou střechou, cca 125 let stará. Dva dřevěné sklady jsou ve špatném stavu. Výpravní budova a sklady jsou pronajaty firmě IR - Progres, spol. s r.o., a dva pozemky (p.č. 391/3 a p.č. 695/5) jsou pronajaty firmě Dřevo Trust - prodej, a.s. Z hlediska územního plánu je areál situován v zóně dopravní infrastruktury drážní a výrobní - skladování - lehký průmysl.
Požadovaná cena
2625000
Platnost do
2018-07-22
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Nový Jičín-Horní Předměstí, Nový Jičín, okres Nový Jičín