Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
S 196/18 Jedná se o prodej pozemku p.č. st. 163 o výměře 172 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Děpoltovice, obec Děpoltovice.
Požadovaná cena
16860
Platnost do
2018-07-13
Telefon
956230106
E-mail
brigita.lindnerova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Brigita Lindnerová
Útvar
Lesní správa Horní Blatná
Katastrální území
Děpoltovice, Děpoltovice, okres Karlovy Vary