Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. st. 81 o výměře 258 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 88, objekt k bydlení, obec Jetřichovice, k. ú. Jetřichovice u Děčína, na LV č. 381, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 5.160,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
950000
Platnost do
2018-07-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Jetřichovice u Děčína, Jetřichovice, okres Děčín