Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. st 5426 o výměře 2467 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 825, garáž, dále pozemek parc. č. 1875/58 o výměře 447m2, manipulační plocha, dále pozemek parc. č. 1875/59 o výměře 675 m2, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1875/60 o výměře 244 m2, manipulační plocha, pozemek parc. č. 1875/71 o výměře 51 m2, ostatní komunikace, obec Kolín, k. ú. Kolín, na LV č. 6359, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 3.750.031,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
13200000
Platnost do
2018-07-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kolín, Kolín, okres Kolín