Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 3309/29 druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 503 m2, zapsaný na LV č. 109 pro k.ú. Dubnice pod Ralskem. Předmětný pozemek je s odkazem na svůj druh, velikost a umístěný nepotřebný pro hospodářskou činnost divize VLS ČR, s.p, Mimoň
Požadovaná cena
9530
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Dubnice pod Ralskem, Dubnice, okres Česká Lípa