Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DVT 00001843, v délce cca 106 m, která je umístěná v korytě DVT IDTV 102520062, na pozemcích parc. č. 1560/1, 1560/4 a 1560/10, k.ú. Ždírec na Moravě.
Požadovaná cena
33610
Platnost do
2018-06-08
Telefon
724453435
E-mail
Lucie.Klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Ždírec na Moravě, Ždírec, okres Jihlava