Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 1595, výměře 1855 m², parc. č. 1563 výměře 585 m², a nově vzniklý parc.č. 1856/2, o výměře 103 m² (oddělený GP č. 208-29/2017), druh pozemku vodní plocha a část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DVT 00002046, v délce cca 640 m, která je umístěná v korytě DVT IDVT 10254574, na uvedených pozemcích.
Požadovaná cena
83930
Platnost do
2018-06-08
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Chrtníč, Chrtníč, okres Havlíčkův Brod