Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 352, o výměře 129 m², druh pozemku vodní plocha v k.ú. Břevnice.
Požadovaná cena
1548
Platnost do
2018-06-08
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Břevnice, Břevnice, okres Havlíčkův Brod