Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc.č. 4377/19 ostatní plocha o výměře17 m2, vzniklý oddělením dle GP č. 4420-10/2018 ze dne 14.2.2018 z pozemku p.č.4377/10 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí. Pozemek parc.č. 4377/19 bude soužit jako přístup k nemovitosti žadatele.
Požadovaná cena
340
Platnost do
2018-06-08
Telefon
956951217
E-mail
pavla.kovalska@lesycr.cz
Osoba
Ing. Pavla Kovalská
Útvar
951
Katastrální území
Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek