Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p. č. 83/4 v k.ú. Most I a pozemek p.č. 83/6 o výměře 645 m2 vzniklý oddělením dle GP z pozemku p.č. 83/1, oba v k.ú. Most I, oba druh ostatní plocha, využití jiná plocha.
Požadovaná cena
191000
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Most I, Most, okres Most