Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 799/9 o výměře 497 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 799/2 a pozemek p.č. 799/10 o výměře 492 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 799/6, oba vzniklé dle geometrického plánu č. 572-442/2015 pro k.ú. Záluží u Litvínova, oba druh pozemku ostatní plocha, využití jiná plocha
Požadovaná cena
105980
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Záluží u Litvínova, Litvínov, okres Most