Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Tři stavebně oddělené garáže na vlastních pozemcích pod vlastním parcelním číslem, konkrétně: stavba bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 2073/27 o výměře 24 m2, stavba bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 2073/28 o výměře 24 m2 a stavba bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 2073/29 o výměře 26 m2, vše v k.ú. a obci Netolice, v katastru nemovitostí vedené jako stavby se způsobem využití garáž, vše zapsané na LV č. 1510 u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 13.105,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
211790
Platnost do
2018-05-28
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Netolice, Netolice, okres Prachatice