Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 943/2 o výměře 161 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 61, objekt občanské vybavenosti, obec a k. ú. Strakonice, na LV č. 945, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 82.315,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
650000
Platnost do
2018-05-27
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Strakonice, Strakonice, okres Strakonice