Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st 148/2 o výměře 446 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 172, objekt občanské vybavenosti, a pozemek parc. č. st. 148/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č. p. a č. ev., garáž, obec Kněžice, k. ú. Kněžice u Městce Králové, na LV č. 370, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 33.743,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
844730
Platnost do
2018-05-28
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kněžice u Městce Králové, Kněžice, okres Nymburk