Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 1229/4 o výměře 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č. p. a č. ev., objekt občanské vybavenosti, obec a k. ú. Vyškov, na LV č. 4865, Katastrální úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 37.920,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
919920
Platnost do
2018-05-28
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Vyškov, Vyškov, okres Vyškov