Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S2120/17 - prodej pozemků p.č. 1576/3 a st.85/3 o celkové výměře 26 m2 nově vznikajících dle geometrických plánů z p.č. 1576. Jedná se o pozemky bývalého mlýnského náhonu, který již neslouží svému účelu. Na pozemcích se nachází zahrada a část stavby
Požadovaná cena
2340
Platnost do
2018-05-26
Telefon
725257812
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - oblast povodí Moravy
Katastrální území
Lopeník, Lopeník, okres Uherské Hradiště