Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S2107/17 - prodej pozemku p.č. 1576/2 nově vznikajícího dle geometrického plánu z p.ř. 1576. jedná se o část bývalého mlýnského náhonu, který již neslouží svému účelu a je součástí zahrady.
Požadovaná cena
2070
Platnost do
2018-05-26
Telefon
725257812
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - oblast povodí Moravy
Katastrální území
Lopeník, Lopeník, okres Uherské Hradiště