Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Mze
Popis
S 1407/17 Prodej pozemku p.č. 365/3 ostatní plocha o výměře 5408 m2 k.ú. Klášterec
Požadovaná cena
285400
Platnost do
2018-05-31
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Klášterec, Olšany, okres Šumperk