Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 1205 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2, v k.ú. Hříškov
Požadovaná cena
12000
Platnost do
2018-05-27
Telefon
956182106
E-mail
jana.janousova@lesycr.cz
Osoba
Jana Janoušová
Útvar
Lesní správa Žatec
Katastrální území
Hříškov, Hříškov, okres Louny