Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej lesního pozemku p.č. 123/4 v k.ú. Vlkava o výměře 1663 m2. Pozemek je bez lesního porostu, v LHP veden jako bezlesí.
Požadovaná cena
14967
Platnost do
2018-05-25
Telefon
956174106
E-mail
hana.bulickova@lesycr.cz
Osoba
Hana Bulíčková
Útvar
Lesní správa Nymburk
Katastrální území
Vlkava, Vlkava, okres Mladá Boleslav