Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p. č. 2188/13 - ostatní plocha, zeleň a pozemku p. č. 2188/17 - ostatní plocha v k .ú. Písek
Požadovaná cena
15000
Telefon
972235727
E-mail
mouric@szdc.cz
Osoba
ing. Jakub Mouric
Útvar
O31
Katastrální území
Písek, Písek, okres Písek