Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jde o část pozemku p.č. 2353/1, na který zasahuje těleso stávající hráze rybníka Karlovky.
Požadovaná cena
9800
Platnost do
2018-05-26
Telefon
956239106
E-mail
martina.hebertova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Martina Hebertová
Útvar
LS Ceská Lípa
Katastrální území
Karlovka, Velká Bukovina, okres Děčín