Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
S2066/17 - nově vznikající pozemek p.č.2644/114 dle geometrického plánu č. 955-47/2017 z p.č. 2644/3. Pozemek je situovaný v rovinném, údolním terénu, mimo zastavěné území obce, vlevo od silnice vedoucí k fotbalovému hřišti.
Požadovaná cena
4000
Platnost do
2018-05-24
Telefon
725257812
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - oblast povodí Moravy
Katastrální území
Břestek, Břestek, okres Uherské Hradiště