Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemek parc. č. 5464/1 o celkové výměře 1 859 m2, druh využití ostatní plocha, v k. ú. Chomutov I.
Požadovaná cena
209000
Platnost do
2018-05-25
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Chomutov I, Chomutov, okres Chomutov