Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 2893/2 v k.ú. Břežany o výměře 1419 m2 (druh pozemku – vodní plocha), který bude oddělen ze stávajícího pozemku parc. č. 2893 v k.ú. Břežany, a který tvoří koryto bezejmenného drobného vodního toku, levobřežního přítoku č. 008 Mlýnského potoka východně od Břežan (IDVT 10244834, ČHP 1-08-01-109). Součástí pozemku je část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1976, nezapisované do katastru nemovitostí, která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00005715 a názvem „LBP V OD BŘEŽAN (VT – O4)", o délce 310 m. Předmětný pozemek a část stavby vodního díla budou dotčeny výstavbou dvou vodních nádrží s trvalými zátopami.
Požadovaná cena
157020
Platnost do
2018-05-25
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Břežany, Břežany, okres Klatovy