Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 452 v k.ú. Dolní Dobrá Voda - dle GP
Požadovaná cena
100.000
Telefon
972 235 530
E-mail
hovorkovam@szdc.cz
Osoba
Hovorková
Útvar
O31
Katastrální území
Dolní Dobrá Voda, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín