Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1967, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002749 a názvem „03-Jalovčí (B)“, o délce 250 m, nacházející se v korytě drobného vodního toku Jalovčí potok (IDVT 10280623, ČHP 1-07-03-041), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 318/3, 359/2 a 359/5 v k.ú. Leština u Strmilova. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
44010
Platnost do
2018-05-25
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Leština u Strmilova, Strmilov, okres Jindřichův Hradec