Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 117/3 vznikl z p.p.č. 117/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1033-17/2017 pro k. ú. Most I
Požadovaná cena
397000
Platnost do
2018-05-24
Telefon
602257849
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
ing. Nerglová Radomíra
Katastrální území
Most I, Most, CZ0425, okres Most

Přílohy