Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Správa železniční dopravní cesty,s.o., Dlážděná 1003/1, 110 00 Praha 1, IČO 70994234
Popis
kú Plzeň, pozemek p.č. 10573/10, ostatní plocha-ostatní komunikace, 129m2.
Požadovaná cena
29000
Platnost do
2018-05-21
Telefon
972235728
E-mail
sekyrkova@szdc.cz
Osoba
Sekyrková
Útvar
O31
Katastrální území
Plzeň, Plzeň, CZ0323, okres Plzeň-město