Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
kú, Meclov, pozemek p.č. 291 včetně objektu (kolny) a sousední část pozemku p.č. 1238/1 v celkové výměře 405 m2. S 3357/16
Požadovaná cena
105000
Platnost do
2018-05-21
Telefon
972235728
E-mail
sekyrkova@szdc.cz
Osoba
Sekyrková
Útvar
O31
Katastrální území
Meclov, Meclov, CZ0321, okres Domažlice