Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky p.č. 56/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 485 m2 a část pozemku KN p.č. 56/3 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1320 m2 v k.ú. Topělec. Z pozemku p.č. 56/3 byly geometrickým plánem č. 329-9/2017 odděleny pozemky p.č. 56/6 o výměře 247 m2 a p.č. 56/7 o výměře 425 m2, které jsou předmětem převodu. Na pozemcích se nachází stavba tenisového kurtu a stavba zatrubnění potoka. Tyto stavby nejsou předmětem převodu, nejsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro LČR, s.p. Vlastník staveb není znám. Na pozemku p.č. 56/3 je zřízené věcné břemeno chůze a jízdy a věcné břemeno vedení.
Požadovaná cena
214045
Platnost do
2018-05-20
Telefon
956199106
E-mail
miroslav.jacka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miroslav Jačka
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Topělec, Čížová, CZ0314, okres Písek