Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek KN p.č. 1353/2 ostatní plocha, silnice o výměře 14.020 m2 v k.ú. Jickovice - S 781/06
Požadovaná cena
546780
Platnost do
2018-05-20
Telefon
956197106
E-mail
jana.kulikova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Kulíková
Útvar
LS Tábor
Katastrální území
Jickovice, Jickovice, CZ0314, okres Písek