Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 1269/2 ostatní plocha o výměře 69 m2, k.ú. Hora Svatého Šebestiána, spis S 655/17
Požadovaná cena
8970
Platnost do
2018-05-17
Telefon
956233109
E-mail
karolina.krausova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Karolina Krausová
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Hora Svatého Šebestiána, Hora Svatého Šebestiána, CZ0422, okres Chomutov