Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Vodní dílo Nový rybník - stavba hráze na st. p. č. 2063, 2064, 2065 v k.ú. Jiříkov a pozemky st. č. 2063 a p. č. 2218/5, 2246/3, 2218/4, 2260/3, 2260/4, 6190/2, 6215/2, 6216/3 v k. ú. Jiříkov.
Požadovaná cena
1605240
Platnost do
2018-05-18
Telefon
474636229
E-mail
safarikova@poh.cz
Osoba
Šafaříková
Útvar
EP
Katastrální území
Jiříkov, Jiříkov, CZ0421, okres Děčín