Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Popis
pozemková parcela č. 994/2, 1023/5 a 1023/6
Požadovaná cena
12120
Platnost do
2018-05-18
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Starý Harcov, Liberec, CZ0513, okres Liberec

Přílohy