Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 877/3, ostatní plocha o výměře 132 m2, v k.ú. Sněžník
Požadovaná cena
20000
Platnost do
2018-05-17
Telefon
956240112
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Ing. Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Sněžník, Jílové, CZ0421, okres Děčín